هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

آغاز سال تحصیلی 1400-1399 مبارک

حضور هنرجویان پایه دهم هنرستان غیردولتی دخترانه سوره با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی جهت آشنایی با دبیران و هنرآموزان گرامی

در آغاز سال تحصیلی جدید (1400-1399)

- -

محیط هنرستان