هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

مسابقات فرهنگی هنری 98-97

ثمینا تهذیبی نفر اول استان در مسابقات فرهنگی-هنری سال تحصیلی 98-97

 رشته طراحی آرم و نشانه

غزل عبداللهی نفر دوم استان در مسابقات فرهنگی-هنری سال تحصیلی 98-97

 رشته عکاسی

متینه قیصر نفر اول استان در  مسابقات فرهنگی-هنری سال تحصیلی 98-97

رشته عکاسی

کیمیا اسدنیا نفر اول استان در مسابقات فرهنگی-هنری سال تحصیلی 98-97

رشته نوازندگی ساز فلوت

کیمیا اسدنیا نفر دوم کشور در مسابقات فرهنگی-هنری سال تحصیلی 98-97

رشته نوازندگی ساز فلوت

گروه تئاتر هنرستان سوره نفر اول استان در رشته تئاتر عروسکی

کسب رتبه برتر گروه نوازندگی ساز ایرانی هنرستاندر جشنواره استانی موسیقی فجر 98-97