هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه ، پایه یازدهم،پودمان ۲، جلسه چهارم

https://www.aparat.com/v/Kf0ul

https://www.aparat.com/v/CRcO2

https://aparat.com/v/94qFx