هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و مدلسازی لباس زنانه پودمان دوم، جلسه سوم

محل قرار گیری پد در سرشانه(اپل)

https://www.aparat.com/v/JU53u

انواع مچ بخش اول

https://aparat.com/v/uDT2P

انواع مچ بخش دوم

https://www.aparat.com/v/7j3Es

آستین با چین در کاپ بالاتر از بازو

https://www.aparat.com/v/brQLa