هنرستان غیردولتی هنرهای زیبای سوره اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

طراحی و دوخت لباس بچه گانه، پودمان اول، جلسه اول،

بخش اول

https://www.aparat.com/v/r5SBP

بخش دوم

https://www.aparat.com/v/6p8Y0

بخش سوم

https://www.aparat.com/v/EkuRz